Kvalitet

till rätt pris

Vi fick det trevliga uppdraget att rama in försättsbladet på MIO:s samtliga katalogblad till deras 50-års jubileum i september 2012.